Giải pháp khóa cửa thẻ từ cho khách sạn/ resort thay thế khóa cơ

 

Giải pháp khóa cửa thẻ từ cho khách sạn/ resort thay thế khóa cơ

Share |

Khi chọn khóa thẻ từ HUNE, bạn đã lựa chọn chất lượng cao để đảm bảo an toàn cho khách sạn, tăng chất lượng dịch vụ, tối ưu trong công việc quản lý phòng và các điểm dịch vụ. Hệ thống phân quyền chi tiết tới từng điểm cần kiểm soát như đi thang máy, vào phòng, bật thiết bị điện, các điểm dịch vụ...

Giải pháp khóa cửa thẻ từ cho khách sạn/ resort thay thế khóa cơ

Khi chọn khóa thẻ từ HUNE, bạn đã lựa chọn chất lượng cao để đảm bảo an toàn cho khách sạn, tăng chất lượng dịch vụ, tối ưu trong công việc quản lý phòng và các điểm dịch vụ. 
Hệ thống phân quyền chi tiết tới từng điểm cần kiểm soát như đi thang máy, vào phòng, bật thiết bị điện, các điểm dịch vụ...

* Các thiết bị bao gồm:

1. Máy tính cài đặt  phần mềm khóa của hãng.
2. Thiết bị ghi đọc thẻ kết nối với máy tính qua cổng USB
Dùng tạo thẻ khi có khách check in tại quầy lễ tân - Có thể dùng nhiều thiết bị tạo thẻ trong trường hợp số lượng phòng lớn
3. Thẻ từ Temic có in logo & thông tin khách sạn/ resort của bạn
4. Thiết bị gắn với thang máy(trường hợp chỉ cho khách dùng thẻ đi thang máy)
5. Khóa cửa thẻ từ phù hợp với cửa tại khách sạn/ resort
6. Thiết bị tiết kiệm điện(Khách dùng thẻ bật hệ thống điện trong phòng)
7. Thiết bị lấy dữ liệu vào ra của cửa. Dùng kiểm tra thời gian đóng mở của của một phòng nào đó

http://khoathetu.net/images/s.gif

* Kiểm soát phòng khách lưu trú

1. Cài đặt khóa:

Sau khi lắp khóa tiến hành cài đặt khóa qua phần mềm. Khi cài đặt hệ thống tự động gán mã riêng của khách sạn, gán mã phòng vào khóa dùng để phân biệt, bảo mật giữa phòng này và phòng khác, khách sạn này và khách sạn khác.

2. Các mức phân quyền trên thẻ:

+ Thẻ khách(Guest card) là thẻ dùng cho khách lưu trú, giới hạn của thẻ chỉ mở được phòng khách lưu trú, có giới hạn về thời gian khách lưu trú. 
Khi quá hạn thời gian, thẻ tự động vô hiệu hóa, trường hợp khách lưu trú thêm khi đó lễ tân phải có thao tác gia hạn cho thẻ. Việc này thực hiện ngay trên phần mềm khóa hoặc phần mềm khách sạn Intelio. Mọi thao tác của lễ tân đều được hệ thống ghi lại. 
Trường hợp mất thẻ: Lễ tân tạo thẻ mới với tính năng loại bỏ thẻ đã bị mất khi đó thẻ mất sẽ bị vô hiệu hóa. Việc làm này rất quan trọng bởi vấn đề bảo mật của phòng khách.

+ Thẻ tầng(Floor card): Thẻ thường được dùng cho bộ phận buồng phòng. Thẻ chỉ mở được các tầng đã được ghi trong thẻ. Có giới hạn về thời gian của thẻ từ ngày áp dụng đến ngày kết thúc. 
Đặc biệt thẻ này có thêm tính năng trong ngày chỉ mở được các giờ nào trong ngày VD chỉ mở từ 6h sáng tới 8h tối. 
Tính năng không làm phiền. Khi khách bật chốt trong thẻ này không thể mở được phòng khi đó đèn sẽ bật nháy màu đỏ xanh để báo dọn phòng không làm phiền. Tính năng này đặc biệt quan trọng bởi làm tăng tính chuyên nghiệp cho khách sạn/ resort. Tuy nhiên khi cần thiết thẻ master hoặc chìa cơ vẫn có thể mở được. 
Trường hợp mất thẻ: Để vô hiệu hóa thẻ bị mất, người dùng đổi mật khẩu của các khóa thuộc tầng phân quyền trên thẻ. Thao tác được dùng ngay trên phần mềm khóa.

+ Thẻ tòa nhà(Building card): Đây là thẻ được mở tất cả các phòng tại tòa nhà được phân quyền, tuy nhiên thẻ có giới hạn thời gian về mở cửa. 
Trường hợp mất thẻ: Để vô hiệu hóa thẻ bị mất, người dùng đưa số thẻ này vào danh sách "Blacklist Card" hoặc đổi mật khẩu của các khóa thuộc tầng phân quyền trên thẻ. Thao tác được dùng ngay trên phần mềm khóa.

+ Thẻ tổng(Master card): Đây là thẻ có quyền cao nhất được mở tất cả các phòng thuộc khách sạn, resort. Thẻ không có giới hạn về thời gian. 
Trường hợp mất thẻ: Để vô hiệu hóa thẻ bị mất, người dùng đưa số thẻ này vào danh sách "Blacklist Card" hoặc đổi mật khẩu của các khóa thuộc tầng phân quyền trên thẻ. Thao tác được dùng ngay trên phần mềm khóa.

3. Truy xuất dữ liệu

Với mỗi lần mở khóa, khóa lưu trữ thời điểm thẻ mở khóa từ đó truy xuất được người mở của tại thời điểm nào. Tính năng này rất quan trọng trong trường hợp cần điều tra về phòng. VD khách kêu mất đồ người quản lý có thể tra soát được ai là người mở cửa trong khoảng thời gian khách báo. 
Bộ nhớ khóa có thể lưu trữ tới 98000 lần mở cửa(Bao gồm cả chìa cơ và thẻ từ)

* Chế độ luôn mở cửa khi có hội nghị…

Khi có cuộc họp hoặc hội nghị khóa có tính năng luôn mở(Allway open). Khi kết thúc cuộc họp bật lại tính năng tự động khóa cửa.

* Kiểm soát thang máy

Trường hợp có hệ thống kiểm soát thang máy : Chỉ những người có thẻ mở cửa mới dùng được thang máy. Khách quẹt thẻ sau đó mới bấm được tầng cần tới.

Trường hợp có hệ thống kiểm soát thang máy phân tầng: Khách thuộc tầng nào mới tới được tầng đó. Khách quẹt thẻ thang máy tự đưa tới tầng của mình. Không cần bấm nút trong thang máy.